Publicacions Foto

Entri a les publicacions de l’Acadèmia, a més a més de les que podem trobar en els principals centres bibliogràfics catalans, destaquem l’edició d’una magnífica monografia que aplega la influent història de l’Acadèmia des del seus orígens. A més, l’any 2007 l’Acadèmia decideix editar una publicació periòdica per a recollir tota l’activitat de l’Acadèmia, anual o biennal, i posar-la a l’abast de tothom. D’altra banda, la Revista Jurídica de Catalunya ha publicat els discursos d’obertura de curs, les memòries i les necrològiques, i abans editava també els discursos d’ingrés, tal com diuen els Estatuts, discursos que esdevenen peces jurídiques d’una enorme rellevància, tant per la diversitat de temes tractats com per la profunditat en el seu tractament.

El fons documental de l’Arxiu de l’Acadèmia es troba ubicat en la seva mateixa seu, dins el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Hi cal destacar la col.lecció, gairebé completa, de llibres d’actes de les sessions, des de la fundació de la institució el 1840 fins a l’actualitat, ultra carpetes d’antecedents històrics o la mateixa col.lecció d’estatuts.