SESSIÓ OBERTA DE L'ACADÈMIA DE 21 DE FEBRER DE 2023

L’Acadèmia va celebrar la tradicional sessió oberta sobre temes d’actualitat i d’interès jurídic, on els convidats del món acadèmic i jurídic destaquen sempre per el seu prestigi. En aquesta ocasió ha comptat amb la presència de la catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat d’Alacant, Dra. Mª Teresa Soler Roch. La sessió oberta va tenir lloc al Pati de Columnes del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el passat dia 21 de febrer de 2023. Va ser presidida pel president de l’Acadèmia Excm. Sr. Francesc Tusquets, pel Vicesecretari de l’Acadèmia, Dr. Tomàs Font, la Directora General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sra. Immaculada Barral, i la nostra vicepresidenta Sra. Mª Eugènia Alegret. El president Dr. Tusquets va presentar la sessió, posant de manifest que era la primera sessió oberta dedicada a temes tributaris. El Dr. Tomàs Font i Llovet, va introduir la figura de la ponent. El tema presentat va tractar sobre: “La imposició patrimonial: present i futur” una profunda i detallada mirada a l’actual situació dels impostos de patrimoni i successions i donacions.

Assistiren a la sessió els nostres acadèmics i acadèmiques, advocats, magistrats i catedràtics i altres personalitats com ara, la Directora General de Tributs y Joc de la Generalitat de Catalunya, Sra. Natalia Caba, F. Xavier Bescós vicepresident de la Secció de Dret Tributari de l’ICAB, el president de l’Associació Catalana d’experts en Dret Successori, Sr. Ramon Pratdesaba. També vam comptar amb l’assistència del degà i vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya i del degà Col·legi de Procuradors. L’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va estar representat per les diputades de la Junta Govern: Sra. Mireia Ramon i Sra. Montse Pintó.

Barcelona, febrer de 2023

ANTERIOR NOTICIA SIGUIENTE NOTICIA
Últimas noticias