Més enllà de les funcions i les atribucions que els estatus li assignen, la personalitat i la rellevància de no poques figures que han presidit l’Acadèmia, ha estat un factor determinant per a configurar el caràcter i la trajectòria científica de la corporació, i per a assolir un paper fonamental i molt influent en el desenvolupament jurídic i institucional del país.

Actual president de l’Acadèmia

Lluís Jou i Mirabent

Lluís Jou i Mirabent és nascut a Sitges, el dia 1/08/1955. El seu pare, capità de la marina mercant, ha publicat diverses monografies d’història local en relació amb els fenòmens migratoris cap a Andalusia i Amèrica. La seva mare fou bibliotecària de Sitges durant quaranta anys. L’avi, Pere Jou, fou un escultor de tendència noucentista. Un dels seus germans és catedràtic de física i autor de més de vint llibres de poesia en català i diversos assaigs de pensament, l’altre és fiscal en Cap de Tarragona des de l’any 2006. És casat amb Vinyet Panyella, també escriptora d’assaig i de poesia.

Relació dels presidents de l'acadèmia desde 1840 fins nostres dies.

1906 - 1907

ANTONI M. BORRELL I SOLER

1905 - 1906

JOSEP PELLA I FORGAS

1903 - 1905

RAMON D’ABADAL I CALDERÓ

1899 - 1901

GUILLEM M. DE BROCÀ I DE MONTAGUT

1895 - 1897

JOAN J. PERMANYER I AYATS

1894 - 1895

JOSEP M. PLANAS I CASALS

1982 - 1894

MANUEL DURAN I BAS

1890 - 1892

FELIP BERTRAN I D’AMAT

1888 - 1890

JOAN COLL I PUJOL

1871 - 1873

MAGÍ PLA I SOLER

1883 - 1886

MELCIOR FERRER I BRUGUERA

1867 - 1871

MANUEL DURAN I BAS