TRANSPARENCIA EN LA ACADEMIA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE CATALUÑA


En cumplimiento de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, y Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat de Cataluña, ambas dictadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, este portal (http://www.ajilc.cat/transparencia) tiene como finalidad la ampliación y refuerzo de la transparencia de la actividad académica, garantizando el derecho de acceso a la información relativa a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña (AJiLC).

Hay que tener en cuenta que la Academia continuadora de la institución fundada en 1840 por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ​​es una Corporación de Derecho público con personalidad jurídica independiente.

Reconocida como Corporación de Derecho Público por el Decreto 2009/1966, está inscrita en el Registro de Academias de la Generalidad por Resolución de 8 de junio de 1988.

  • INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  • INFORMACIÓN ECONÓMICA

TÍTOL I. DISPOSICIÓ GENERAL DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÒ DE CATALUNYA, continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2.

Els fins de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura j

Article 3.

Per a la realització dels seus fins, l’Acadèmia podrà valer-se dels mitjans següents:

L’estudi, la discussió i el debat doctrinal històric i pràctic, de temes jurídics en sessions privades i públiques. La col·laboració als treballs científics d’altres institucions jurídiques, espanyoles o estrangeres, i la relació amb aquestes i amb jurisconsults d’altres països. L’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació, formular propostes de reforma i concórrer a les informacions públiques sobre la nova legislació. La formulació d’informes i dictàmens

TÍTOL II. ORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA

Article 1.

L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÒ DE CATALUNYA, continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2.

Els fins de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura j

Article 3.

Per a la realització dels seus fins, l’Acadèmia podrà valer-se dels mitjans següents:

L’estudi, la discussió i el debat doctrinal històric i pràctic, de temes jurídics en sessions privades i públiques. La col·laboració als treballs científics d’altres institucions jurídiques, espanyoles o estrangeres, i la relació amb aquestes i amb jurisconsults d’altres països. L’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació, formular propostes de reforma i concórrer a les informacions públiques sobre la nova legislació. La formulació d’informes i dictàmens

TÍTOL III. RÉGIMEN DE LA ACADEMIA DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÒ DE CATALUNYA, continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2.

Els fins de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura j

Article 3.

Per a la realització dels seus fins, l’Acadèmia podrà valer-se dels mitjans següents:

L’estudi, la discussió i el debat doctrinal històric i pràctic, de temes jurídics en sessions privades i públiques. La col·laboració als treballs científics d’altres institucions jurídiques, espanyoles o estrangeres, i la relació amb aquestes i amb jurisconsults d’altres països. L’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació, formular propostes de reforma i concórrer a les informacions públiques sobre la nova legislació. La formulació d’informes i dictàmens

TÍTOL I. DISPOSICIÓ GENERAL DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÒ DE CATALUNYA, continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2.

Els fins de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura j

Article 3.

Per a la realització dels seus fins, l’Acadèmia podrà valer-se dels mitjans següents:

L’estudi, la discussió i el debat doctrinal històric i pràctic, de temes jurídics en sessions privades i públiques. La col·laboració als treballs científics d’altres institucions jurídiques, espanyoles o estrangeres, i la relació amb aquestes i amb jurisconsults d’altres països. L’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació, formular propostes de reforma i concórrer a les informacions públiques sobre la nova legislació. La formulació d’informes i dictàmens

TÍTOL II. ORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA

Article 1.

L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÒ DE CATALUNYA, continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2.

Els fins de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura j

Article 3.

Per a la realització dels seus fins, l’Acadèmia podrà valer-se dels mitjans següents:

L’estudi, la discussió i el debat doctrinal històric i pràctic, de temes jurídics en sessions privades i públiques. La col·laboració als treballs científics d’altres institucions jurídiques, espanyoles o estrangeres, i la relació amb aquestes i amb jurisconsults d’altres països. L’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació, formular propostes de reforma i concórrer a les informacions públiques sobre la nova legislació. La formulació d’informes i dictàmens

TÍTOL III. RÉGIMEN DE LA ACADEMIA DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÒ DE CATALUNYA, continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2.

Els fins de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura j

Article 3.

Per a la realització dels seus fins, l’Acadèmia podrà valer-se dels mitjans següents:

L’estudi, la discussió i el debat doctrinal històric i pràctic, de temes jurídics en sessions privades i públiques. La col·laboració als treballs científics d’altres institucions jurídiques, espanyoles o estrangeres, i la relació amb aquestes i amb jurisconsults d’altres països. L’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació, formular propostes de reforma i concórrer a les informacions públiques sobre la nova legislació. La formulació d’informes i dictàmens